O nama

Članovi uredništva Connect :: Portala

Urednici  :                       Administratori:                     Suradnici:

Kristijan Pušić

 

 

Leo Boroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

email: urednistvo @ connect.znanost.org

telefon: +385 98 9596 431

Adresa: p.p. 303, 21001 Split, Hrvatska

——————————————————————————-————————-

Što je Connect :: portal?

Connect::portal (http://portal.connect.znanost.org) je internetski medij za komunikaciju članova Connect zajednice. Connect je sociološki agregat u kojem članovi sudjeluju javnoj debati na teme znanosti i obrazovanja. Connect :: portal je temeljni projekt Društva znanost.org, nevladine i neprofitne organizacije s vizijom “Izravnim djelovanjem usmjeravati Hrvatsku prema društvu temeljenom na znanju”.


Connect :: portal predstavlja “virtualni trg” gdje se članovi okupljaju, diskutiraju i razvijaju njima interesantne teme i inicijative – u skladu s pravilima korištenja Connect. Connect :: portal se obnavlja u stvarnom vremenu i njega uređuju sami članovi te se njihovi prilozi i komentari objavljuju bez uredničke autorizacije.

 

Svrha Connect :: portala

S obzirom da služi interesima svakog člana Connecta, portal je slobodan i nezavisan medij, otvoren različitim mišljenjima. Portal doprinosi kreiranju javnog mnijenja unutar connect zajednice, te – indirektno – u cijeloj Hrvatskoj. Connect :: portal je otvoren svim članovima, i svatko može napisati novi prilog ili komentirati postojeći.

Brigu za održavanje svrhe Connect :: portala i poštivanja Pravila ponašanja preuzima uredništvo koje je postavljeno od strane Društva znanost.org.  


Tko sve može biti član Connecta?

Članovima Connecta mogu postati znanstvenici, stručnjaci, nastavnici, studenti i svi profesionalci u javnom i privatnom sektoru koji se osjećaju dionicima znanosti i obrazovanja. Članovi Connecta nisu apriori članovi Društva znanost.org .

Članovi connecta su na neki način povezani s prostorom Republike Hrvatske, bilo da su se u njoj školovali ili radili u jednom periodu života, to čine trenutno, ili će činiti u budućnosti. Članovi Connecta ne moraju biti nužno državljani Republike Hrvatske.

 

 

Zašto biste se registrirali?

Registracijom postajete vidljivim članom hrvatske znanstvene zajednice što dugoročno može biti od koristi vama, ali i drugima. Kao član imate pristup svim poljima u profilima ostalih članova, mogučnost ostvarivanja interesnih mreža, uvid u različite aktivnosti, te  mogućnosti da i sami aktivno sudjelujete u javnom dijalogu znanosti u obrazovanja kroz Connect::Portal.

Članovi su više nego dobrodošli da pretraživanjem baze te inicirati regionalne ili tematske mreže, nađu kolege i slično, sve u skladu s pravilima korištenja.

Connect također daje potporu organizacijama čije se aktivnosti odvijaju u domeni profesionalnog razvoja i povezivanja. Potpora uključuje davanje web-prostora, infrastrukture baze, te mogućnost pokretanja e-mail listi i sl.

Tko održava connect bazu?

Društvo znanost.org je pridruženi clan CARNeta – Hrvatske akademske i istrazivacke mreze i baza se nalazi na serveru u Sveučilišnom računarskom centru (SRCE) u Zagrebu. Tehničko održavanje baze i razvoj se provodi unutar Društva znanost.org.

Kako poslati prilog

Korištenjem korisničkog imena i lozinke  ulogirate se u Connect :: portal, novi prilog (tekst odnosno post) možete dodati jednostavno ako pritisnete odgovarajuće linkove na portalu (Editiraj/Postaj i Dodaj brzi članak). Izbornik za novi prilog sastoji se od sljedećih sekcija: “Content” – gdje upisujte tekst, “Images” – gdje možete ubaciti slike, “Publishing” – gdje možete odabrati hoće li se vaša vijest pojaviti na prvoj stranici portala. Upišite naslov, odaberite kategoriju te obavezno upišite “intro text”, sažetak koji će se pojaviti na naslovnici portala, bez dodatnog HTML oblikovanja. Ako ne želite da se tekst pojavi na naslovnici, isključite opciju “Show on front page”. Sažetak neka ne bude duži od pet rečenica, i neka, zajedno s naslovom, sadrži sve bitne informacije zašto bi ostali članovi pročitali cijeli prilog. Zatim u odjeljak “Main text” upišite ostatak teksta, kojem dužina nije ograničena. Koristite HTML tagove za linkove unutar teksta, oblikovanje teksta (kurziv, podebljano) i odlomke.

Koje su teme dobre, a koje loše?

Odgovor na ovo pitanje jest: nema loših tema. Sve teme koje su interesantne članovima connecta dobrodošle su na portalu. Uzmite u obzir šaroliku strukturu connecta kao sociološkog agregata: studenti, učitelji, poduzetnici, stručnjaci iz privrede i industrije, kao i drugi profesionalci, zatim znanstveni novaci, profesori i akademici. Sekcije u koje su prilozi razvrstani služe za orijentaciju, a nove sekcije uvodit će se tek kada se za njih ukaže potreba uslijed stalnog velikog broja informacija sa sličnom tematikom. Nove sekcije tekstova možete predložiti uredniku. Prilozi mogu imati veliki raspon: od obavijesti o otvorenim ponudama za posao, stipendijama ili grantovima, preko ponuda za suradnje, predstavljanja članova, najava predavanja, prijedloga okupljanja do komentara novinskih članaka te vlastitih tekstova i vijesti. Svi tekstovi i imena autora su javni, te autori u potpunosti stoje iza priloga i preuzimaju svaku moralnu, materijalnu i pravnu odgovornost. Anonimni tekstovi nisu mogući. Ipak, kako bismo izbjegli autocenzuru, član može poslati tekst ili čak seriju tekstova pod pseudonimom (odaberite “Publishing” u izborniku i upišite svoj pseudonim pod “Author Alias”). Njegov identitet je poznat uredniku i neće biti proslijeđivan trećim osobama.

Kako i zašto komentirati?

Članovi connecta mogu komentirati postojeće priloge. Tekstovi komentara također su javni, no autori komentara vidljivi su samo članovima portala. Komentari omogućuju rasprave o prilozima, dopune, proširenja ili opovrgavanje priloga, te služe za iznošenje osobnih mišljenja o temama u prilogu. Prilikom komentiranja preporučljivo se držati teme u prilogu. Ukoliko tema komentara preraste temu priloga, otvara se novi prilog. Komentar možete oblikovati pomoću alata iznad okvira za upis teksta. Nemojte koristiti HTML u komentarima.

Mijenjanje tekstova i komentata

Samo autor i urednik imaju mogućnosti i ovlasti mijenjati tekst priloga. Urednik će intervenirati u prilog ili zbog tehničkih razloga (usklađivanje oblikovanja teksta ili slično) ili zbog povrede kršenja ovih Pravila ili Uvjeta korištenja stranica znanost.org. U svakom će slučaju urednik obrazložiti svoju intervenciju. Autorima se naknadno mijenjanje tekstova preporučuje jedino u slučaju ispravljanja pogrešeka. Ukoliko je tekst već komentiran, naknadno mijenjaje priloga treba svakako izbjegavati, osobito pak mijenjanje sadržaja. Ukoliko se ipak pokaže potreba za opsežnijim naknadnim promjenama, u komentaru treba obrazložiti zašto se tekst mijenjao. Za manje tehničke ili jezične popravke, te popravke koje ne zadiru dublje u prvotni sadržaj teksta, obrazloženja nisu potrebna.

Čemu ne služi connect::portal?

Komercijalne reklame

Na portalu je strogo zabranjeno u bilo kojem obliku vršiti komercijalnu propagandu. To uključuje slanje priloga radi propagandne nekog proizvoda ili neke usluge, prenošenje komercijalnih oglasa i postavljanje linkova na propagande materijale, te zastupanje stavova u kojima je evidentan profitni interes. Komercijalna propaganda protivi se svrsi portala, Uvjetima korištenje stranica znanost.org te Načelima Društva znanost.org.

Politička i stranačka propaganda

Tekstovi, linkovi i komentari koji evidentno zastupaju nečiji izravni interes za stjecanjem političke vlasti, strogo su zabranjeni. To uključuje predizbornu i svaku propagandu kandidata za političku vlast, također i izravnim napadanjem drugih političkih protivnika i neistomišljenika. Nestranačnost i politička nezavisnost neodvojiva je od svrhe portala, Uvjeta korištenja web stranica znanost.org te Načela Društva znanost.org. Svaki član portala ima pravo na svoje političko mišljenje, no portal ne može biti propagandni medij neke stranke ili osobe kojoj je cilj stjecanje političke vlasti.

Javno ocrnjivanje osoba

Ocrnjivanje, javno napadanje, iznošenje neistina te povređivanje privatnosti, ugleda i dostojanstva osoba, bez obzira bile one članovi portala ili ne, strogo je zabranjeno. Urednik zadržava pravo uklanjanja takvih priloga ili komentara.

Kršenje autorskih prava

Prilikom pisanja priloga poštujte autorska prava. Spomenite autore čije ste materijale koristili. Ukoliko pak prenosite u cijelini ili samo dijelove tuđih tekstova ili materijala, pitajte autora za dozvolu. Ukoliko urednik ustanovi kršenje autorskih prava, uklonit će sporni prilog.

Na što treba misliti prilikom slanja priloga?

Pročitajte cijelu diskusiju

Nemojte se uključivati u diskusiju ako niste pročitali što je već rečeno. Nemojte postavljati pitanja na koja odgovori već postoje u diskusiji. Na taj način demonstrirate da vam nije stalo do diskusije.

Uzmite u obzir javnost portala

Sjetite se da je vaš tekst javno dostupan. Portal može čitati svatko i vaš tekst može svatko pronaći preko google-a. Vaše ime ispod članka vidljivo je svima, a ako se radi o komentaru, samo članovima baze connect, koja se iz dana u dan povećava. Razmislite o svim mogućim posljedicama ako vaš tekst vidi osoba kojoj tekst nije namijenjen. Vaš tekst također na neki način određuje vaš javni ugled u zajednici connect, ali i šire. Portal je medij koji prate mnogi javni djelatnici, novinari i ugledni građani. Pazite na etiku javnog izražavanja i na kulturu dijaloga.

Razmislite prije slanja

Razmislite što želite reći svojim tekstom. Ako svojim tekstom nećete pozitivno doprinijeti raspravi, radije ga nemojte slati. Ako želite nekome uputiti osobnu poruku, učinite to privatnim e-mailom, a ne preko portala. Isto učinite ako želite nekoga upozoriti na pogreške u prijašnjim tekstovima.

Još jednom pročitajte tekst

Prije nego pritisnete “pošalji”, pročitajte tekst još jednom, i ispravite pravopisne i gramatičke greške. Pismenost teksta slika je vašeg obrazovanja. Poštedite druge članove vašeg toka svijesti, zapitajte se jeste li rekli baš to što želite. U vašem je interesu da vas sugovornici razumiju. Nemojte izbjegavati interpunkcije i velika početna slova da biste “uštedili” na vremenu. Provjerite linkove. Ne zaboravite da komentare kasnije više ne možete mijenjati.

Poštujte druge članove portala

Drugi članovi portala su konkretne i žive osobe, a ne profili u bazi connect. Nemojte smetnuti s uma činjenicu da je komunikacija preko portala osiromašena za mimiku lica, pokrete tijela, intonaciju glasa… Zato postoji velika opasnost da pogrešno shvatite tekst sugovornika. Pokušajte tuđi tekst uvijek interpretirati pretpostavljajući dobronamjernost, ali ne zaboravite da će vaš tekst možda biti interpretiran zlonamjerno. Poštujte dostojanstvo i integritet osobe s kojom polemizirate.

Izbjegavajte svađe

Nemojte izazivati niti se uključivati u svađe (u internet žargonu “flaming”). Ako se diskusija pretvori u međusobno vrijeđanje, denunciranje ili omalovažavanje, spušta se razina polemike i sugovornici se prikazuju kao necivilizirani ljudi. Takva će diskusija vjerojatno dobiti opomenu urednika. Nemojte osobne privatne nesuglasice prenositi na portal. Ukoliko vas netko direktno uvrijedi, pokušajte odgovoriti civilizirano ili pak ignorirajte uvredu. Korištenje vulgarnih riječi i uvredljivih izraza govori isključivo o osobi koja ih upotrebljava i ne poštuje javnu etiku. Urednik zadržava pravo uklanjanja takvih priloga.

Budite oprezni s humorom

Ne zaboravite da je connect sociološki agregat ljudi koji potječu iz različitih kulurnih i profesionalnih okruženja i da nemaju svi isti smisao za humor. Nešto što je vama smiješno može drugima izgledati glupo, te možete izazvati neželjene ili negativne reakcije.

Pazite na stil

Nemojte pisati duge komentare, internet je medij gdje ne možete računati na dugu koncentraciju i pažnju sugovornika. Odvajajte tekst u odlomke. Izbjegavajte izraze iz žargona ili kratice za koje niste sigurni da ih svi razumiju. Ukoliko koristitite strani jezik, ne zaboravite da smanjujete broj ljudi koji će vaš prilog pročitati

Pazite na ton poruke

Komunikacija na portalu razlikuje se i od govorne i od klasične pisane komunikacije. Ista rečenica može biti ili uvreda ili šala, zavisno s kojim je tonom izgovorena, odnosno u kojem je kontekstu napisana. Većina ljudi kod online komunikacije zbog brzine i smanjene koncentracije ne razmišlja o kontekstu ni kod čitanja ni kod pisanja. Stoga, da biste izbjegli nesporazume, možete koristiti “smajlije”, male simbole koje govore o vašim emocijama: da li se šalite, ljutite… Isto tako, izbjegavajte korištenje SAMO VELIKIH SLOVA ili masno štampanih slova, zato što djeluju agresivno i kod sugovornika izazivaju dojam da vičete. Izbjegavajte također uzastopno ponavljanje interpunkcijskih oznaka i “smajlija”.

Izvori

en.wikipedia.org/wiki/Netiquette

www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt

www.uta.fi/ethicnet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments on this entry are closed.