Natječaj za radno mjesto postdoktorand

Marija Brgles (Zagreb, Hrvatska), 2. Ožujak 2018.

rubrika: Fondovi-Stipendije-Posao-Natječaji

NN 16/2018 (16.2.2018.), NATJEČAJ – Sveučilište u Zagrebu

Klasa: 112-01/18-01/11

Urbroj: 380-040/040-18-1 od 7. II. 2018. (745)

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje poslijedoktoranda za rad na HRZZ projektu Razvoja održivog procesa prerade antitoksina na određeno vrijeme (do 14. 9. 2019.) u punom radnom vremenu, jedan izvršitelj (m/ž), u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji (CIPZB).

Obvezni stručni uvjeti:

– doktorat iz molekularne biologije ili biokemije ili srodnih područja (prirodne znanosti, biomedicinske znanosti, biotehničke znanosti).

– dobro poznavanje metoda izolacije i analize proteina

– izvrsno poznavanje engleskog jezika.

Opis poslova:

– izolacija i analiza proteina, ispitivanje proteinske aktivnosti;

– dokumentiranje i izvješćivanje o rezultatima istraživanja;

– po potrebi sudjelovanje u drugim aktivnostima projekta, sve u dogovoru s voditeljem projekta.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o državljanstvu (preslik domovnice ili putovnice) i dokaze o uvjetima natječaja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

1. životopis u kojem treba navesti

– osobne podatke

– podatke o školovanju (priložiti preslike svjedodžbi)

– podatke o dosadašnjim zaposlenjima

– podatke o stručno-znanstvenom usavršavanju, o sudjelovanju na znanstvenim i stručnim sastancima, te stručnim radionicama/tečajevima (priložiti popis/preslike potvrda)

– podatke o priznanjima i nagradama (priložiti preslike)

– podatke o poznavanju stranih jezika

– druge podatke relevantne za prosudbu natječajnih uvjeta

2. popis znanstvenih publikacija

3. dokumente kojima se dokazuju tražene kvalifikacije i iskustvo

4. pismo preporuke što se tiče radnog iskustva u području izolacije i/ili analize proteina i/ili ispitivanja proteinske aktivnosti

Najbolji kandidati bit će pozvani na razgovor, uz mogućnost dodatnog testiranja i dostave dodatne dokumentacije.

Dodatne informacije potražite na http: //www.unizg.hr/o-sveucilistu/sastavnice-sveucilista/ustrojbene-jedinice/centar-za-istrazivanje-i-prijenos-znanja-u-biotehnologiji/znanstveni-projekti/razvoj-odrzivoga-procesa-prerade-antitoksina-anti-tox-new/ ili pošaljite upit na: bhalassy@unizg.hr.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i na njemu utemeljenim propisima.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava na natječaj«.

Natječaj se sukladno čl. 101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu te službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora. Natječaj je otvoren 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj niti će se obavještavati o rezultatima natječaja.

3 komentara… pročitajte ih ispod ili dodajte jedan

#1 Registriraj se Podatak dostupan članovima Connect-a Ožujak 7, 2018 u 12:13 Thumb up 1 Thumb down 1

“4. pismo preporuke što se tiče radnog iskustva u području izolacije i/ili analize proteina i/ili ispitivanja proteinske aktivnosti”

Ova rečenica u natječaju koji u točki 1 traži poznavanje čak i stranih jezika nema smisla na hrvatskom. Zacijelo ste mislili

4. pismo preporuke KOJE se tiče radnog iskustva u području izolacije i/ili analize proteina i/ili ispitivanja proteinske aktivnosti

gdje ste zamijenili odnosnu zamjenicu koji odnosnom zamjenicom što. Odnosna zamjenica koji odgovara pitanju “koji” i neodređenoj zamjenici neki. Odnosna zamjenica što odgovara na pitanje “što” i neodređenoj zamjenici nešto. Koje pismo preporuke ? Ono koje se tiče radnog iskustva. Nema smisla pitati “Što pismo preporuke ?” Drugi primjeri:

Jedeš što skuhaš. Pričaš što želiš. Nikako: jedeš koje skuhaš, pričaš koje želiš.

Koje zelje ? Neko zelje. Zelje koje sam skuhao. Nikako: zelje što sam skuhao.

Što sam rekao? Nešto. Rekao sam što sam mislio. Nikako: rekao sam koje sam mislio.

Vozili smo i kolica. Koja kolica ? Kolica koja mi je donijela tetka. Nikako: kolica što mi je donijela tetka.

#2 Registriraj se Podatak dostupan članovima Connect-a Ožujak 7, 2018 u 13:32 Thumb up 1 Thumb down 1

Prestrog sam zapravo u 1. Makar odnosno “koji” ne može umjesto odnosnog “što”, obrat je ipak u redu barem u mjeri u kojoj nosi pokaznu funkciju (a čim se više ta pokazna funkcija apstrahira, kao gore s pismima, to je ta zamjena/alternativa manje razumljiva, čitljiva i opravdana). Npr. biblijsko “ljudi što su (išli) s njim” ima “što su (išli) s njim” u pokaznom značenju (koje je u poopćenom smislu povezano s pitanjem što) i sasvim je normalno makar odgovara na pitanje koji ljudi. No, semantika odlazi ovako. Što je to ? To što je tamo. Ti ljudi koji (što) su tamo. Ti koji/što su s njim. Tako ipak može “zelje što sam skuhao” (koje sam skuhao je, naravno, jednoznačnije), pa se ispričavam za previše kategoričku tvrdnju u 1. Isto je i s dijalektima. Npr. kajkavsko: Ludi koje sem tam videl/ludi kaj sem tam videl.

#3 Registriraj se Podatak dostupan članovima Connect-a Ožujak 16, 2018 u 12:13 Thumb up 1 Thumb down 0

Slažem se s #1 i #2. Hvala na komentaru i ispravku.

Prethodni post:

Slijedeći post: