Višegodišnja nebriga o pravnoj dorečenosti Zakona o znanosti i visokom obrazovanju

Vlasta Mohaček Grošev (Zagreb, Hrvatska), 15. Lipanj 2017.

rubrika: Znanstvena politika

Želim podsjetiti kako izgleda tekst Zakona o znanosti (PROČIŠĆENI TEKST) – pun je brisanih članaka.

Sam tekst zakona može se pogledati na ovom linku.

Evo par primjera:

Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Članak 15.
Prestao važiti.
Vrednovanje visokih učilišta i znanstvenih organizacija
Članak 16.
Prestao važiti.
Vrednovanje studijskih programa
Članak 17.
Prestao važiti.

 

….

Znanstvena djelatnost
Članak 22.
(1)Znanstvenu djelatnost u smislu ovoga Zakona obavljaju sveučilišta i njihove sastavnice, javni znanstveni
instituti, znanstveni instituti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao i druge pravne osobe i njihove
ustrojstvene jedinice upisane u Upisnik znanstvenih organizacija (u daljnjem tekstu: znanstvene
organizacije).
(2) Djelatnosti ustanova od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku (kao što su Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti i Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«) uređuju se i
posebnim zakonom.
(3) Prestao važiti.
(4) Prestao važiti.
Upisnik znanstvenih organizacija i Upisnik znanstvenika
Članak 23. (NN 94/13)
(1) Ministarstvo vodi Upisnik znanstvenih organizacija i Upisnik znanstvenika.
(2) Upis u Upisnik znanstvenika provodi se na temelju odluke o izboru u znanstveno, znanstveno-nastavno
ili umjetničko-nastavno zvanje te zahtjeva zainteresirane fizičke ili pravne osobe. Upis u Upisnik znanstvenih
organizacija provodi se na temelju dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti.
(3) Prestao važiti.
(4) Prestao važiti.
(5) Prestao važiti.
(6) Prestao važiti.

….

Dopusnica za obavljanje djelatnosti visokih učilišta i upis u Upisnik
Članak 51.
(1) Visoko učilište osnovano prema ovome Zakonu i propisima koji se odnose na osnivanje
ustanova može započeti obavljanje djelatnosti i izvođenje određenih studija nakon upisa u
Upisnik visokih učilišta i registar ustanova pri trgovačkom sudu.
(2) Prestao važiti.
(3) Prestao važiti.
(4) Prestao važiti.
(5) Prestao važiti.
(6) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka vodi Ministarstvo. Ministar posebnim pravilnikom
propisuje ustroj i način vođenja Upisnika te postupak upisa.
(7) Prestao važiti.
(8) Prestao važiti.
(9) Prestao važiti.

….itd

 

 

1 komentar… pročitajte ih ispod ili dodajte jedan

#1 Registriraj se Podatak dostupan članovima Connect-a Lipanj 17, 2017 u 18:02 Thumb up 2 Thumb down 0

A ni nove izmjene neće stanje popraviti

Prethodni post:

Slijedeći post: