FER UNIZG Natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta, polje fizika

Ana Babic (Trieste, Italija), 3. Siječanj 2017.

rubrika: Fondovi-Stipendije-Posao-Natječaji

Natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor:

  1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje prirodnih znanosti, polje fizika i na radno mjesto docent u Zavodu za primijenjenu fiziku – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
  2. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje prirodnih znanosti, polje fizika i na radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu fiziku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme.

Uvjeti su prema odredbama Zakona i Statuta Fakulteta.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijava za nastavnika podnosi se s dokumentacijom prema dokumentu ”Obvezni sadržaj prijave na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto”, koji se nalazi na www.fer.hr
Prijava za suradnika podnosi se s dokumentacijom prema dokumentu ”Obvezni sadržaj prijave na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto”, koji se nalazi na www.fer.hr
Uz navedenu dokumentaciju potrebno je priložiti i dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Prijave s dokumentacijom isključivo se podnose neposredno u prijemnu pisarnicu Fakulteta ili preporučenom poštom na adresu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb u roku 30 dana nakon objave natječaja.
Natječaj je objavljen u NN 23. 12. 2016.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8203888.html

http://www.fer.unizg.hr/?@=2johy#news_8980

Prethodni post:

Slijedeći post: