FER-UNIZG raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

Ana Bedalov (Split, Hrvatska), 16. Listopad 2016.

rubrika: Fondovi-Stipendije-Posao-Natječaji

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

 • nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent – 7 izvršitelja,
 • suradnika u suradničkom zvanju asistent – 2 izvršitelja  i
 • suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand – 3 izvršitelja.

Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od objave.
Više o zvanjima i radnim mjestima možete pročitati u nastavku obavijesti.

 1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje prirodnih  znanosti, polje fizika i na radno mjesto docent u Zavodu za primijenjenu fiziku – 2 izvršitelja.
 2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih   znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto docent u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju – 1 izvršitelj.
 3. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih   znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave – 1 izvršitelj.
 4. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih   znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 1 izvršitelj.
 5. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih   znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto docent u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja – 1 izvršitelj.
 6. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih   znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroakustiku – 1 izvršitelj.
 7. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za visoki napon i energetiku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme.
 8. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju – 1 izvršitelj na određeno vrijeme.
 9. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja – 1 izvršitelj na određeno vrijeme.
 10. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2018. godine, a radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu HRZZ-a “Autism Diagnostic Observation with Robot Evaluator”.
 11. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2018. godine, a radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu HRZZ-a “IP-2014-09-4882 Heuristička optimizacija u kriptologiji”.

 

Uvjeti su prema odredbama Zakona i Statuta Fakulteta.

Za radno mjesto pod točkom 10. pristupnici moraju ispunjavati i dodatni uvjet:
iskustvo rada na razvojnim projektima primjene umjetne inteligencije u upravljanju robotskim sustavima korištenjem Linux OS-a i programskih jezika Python i/ili C++.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijava za nastavnika se podnosi s dokumentacijom prema dokumentu “Obvezni sadržaj prijave na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto”, koji se nalazi na www.fer.hr

Prijava za suradnika se podnosi s dokumentacijom prema dokumentu “Obvezni sadržaj prijave na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto”, koji se nalazi na www.fer.hr

Uz navedenu dokumentaciju potrebno je priložiti i dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina).

 

Prijave s dokumentacijom isključivo se podnose neposredno u prijemnu pisarnicu Fakulteta ili preporučenom poštom na adresu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb u roku 30 dana nakon objave natječaja.

 

Prethodni post:

Slijedeći post: