Medicinska bionika u službi slušanja

Ana Bedalov (Split, Hrvatska), 15. Rujan 2016.

rubrika: Događanja,Tehnologija-Biznis,Vijesti iz znanosti

U Splitu, na Medicinskom fakultetu je od 27.8 do 3.9 održana Ljetna škola medicinske bionike za slušanje  web: http://www.medicalbionics.eu/.  U organizaciji Laboratorija za istraživanje slušanja i govora kojeg vodi doc.dr.sc. Damir Kovačić, Škola je ugostila 13 renomiranih svjetskih predavača i 22 sudionika doktoranada i poslijedoktoranata, te liječnika specijalista otorine iz Hrvatske i cijelog svijeta (Australija, Belgija, Čile, Danska, Francuska, Njemačka, Irska, Rumunjska, Slovenija, Švedska, Švicarska, Indija, SAD).  Sedam dana se intenzivno učilo o najnovijim dostignućima i mogućnostima primjene medicinske bionike za potrebe slušanja.
Osim izlaganja najnovih spoznaja u izrazito dinamičnom znanstveno-tehnološkom području medicinske bionike, sudionici su na kreativnim radionicama imali prilike diskutirati mogućnosti i ograničenja budućih tehnologija za razvoj implantata u svrhu povrata izgubljenog sluha.
Doc.dr.sc. Damir Kovačić je naglasio da je, osim novih znanja i vještina koje su svi sudionici dobili, Škola osnažila mrežu eksperata iz različitih interdisciplinarnih područja, te da su za vrijeme škole već dogovorene zajedničke suradnje za buduće istraživačke projekte koji će i našu znanost u području slušanja i govora.

Škola je organizirana pod pokroviteljstvom Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i dekana prof.dr.sc. Zorana Đogaša, te je sufinancirana od Europske unije putem Europskog socijalnog fonda u sklopu programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013, kao i Splitsko-dalmatinske županije sredstvima iz Programa tehnološkog razvoja, istraživanja i primjene inovacija.

 

Prethodni post:

Slijedeći post: