Natječaj za jednog razvojnog inženjera na projektu “microOPHTASOUND”

Ana Bedalov (Split, Hrvatska), 13. Srpanj 2016.

rubrika: Fondovi-Stipendije-Posao-Natječaji

Sveučilište u Splitu, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Raspisuje natječaj za izbor:

1. jednog razvojnog inženjera za rad na projektu „Visokofrekventna ultrazvučna dijagnostička sonda za napredne oftamološke primjene ( microOPHTASOUND)“ u sklopu programa PoC financiranog od strane agencije HAMAG-BICRO na određeno vrijeme, određeno trajanjem projekta, s punim radnim vremenom.
Uvjeti:

  • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij fizike, elektrotehnike ili elektronike
  • sposobnost integriranja u multidisciplinarnom istraživačkom timu
  • visoka računalna pismenost
  • izvrsno poznavanje engleskog jezika
  • poželjno iskustvo u programiranju, konstrukciji elektroničkog sklopovlja, te u radu s tankim filmovima.

2. jednog laboratorijskog tehničara za rad na projektu „Visokofrekventna ultrazvučna dijagnostička sonda za napredne oftamološke primjene (microOPHTASOUND) u sklopu programa PoC financiranog od strane agencije HAMAG-BICRO na 50% od punog radnog vremena, na određeno vrijeme, određeno trajanjem projekta.

Uvjeti:

  • prvostupnik fizike, elektrotehnike ili elektronike,
  • sposobnost integriranja u multidisciplinarnom istraživačkom timu,
  • računalna pismenost,
  • poznavanje engleskog jezika
  • poželjno iskustvo u radu s tankim filmovima i korištenju metode optičke litografije u uvjetima čiste sobe.

Pristupnici uz prijavu prilažu životopis u europass formi, motivacijsko pismo, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu.
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete, provest će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, putem intervju i/ili testiranja.
Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj. Vrijeme i mjesto održavanja provjere, objavit će se na internetskoj stranici Fakulteta (www.pmfst.hr).
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Sve prijave dostavljaju se na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

link pmfst.hr

Prethodni post:

Slijedeći post: