Vlada usvojila STRATEGIJU PAMETNE SPECIJALIZACIJE REPUBLIKE HRVATSKE za razdoblje 2016. – 2020.

Ana Bedalov (Split, Hrvatska), 12. Travanj 2016.

rubrika: Tehnologija-Biznis,Znanstvena politika

Strategija pametne specijalizacije je obvezujući preduvjet za povlačenje sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za Tematski cilj 1 Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija te se njenim usvajanjem za Republiku Hrvatsku otključavaju alocirana sredstva u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u iznosu od 664 milijuna eura, koja će biti usmjerena na poticanje znanstvene izvrsnosti i jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije.

Strategija pametne specijalizacije rezultat je višegodišnjeg rada Ministarstva gospodarstva kao glavnog koordinatora izrade Strategije i partnerskih institucija  Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, Ministarstva poduzetništva i obrta, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Sam strateški okvir krojen je prvenstveno prema potrebama hrvatskog gospodarstva, a sama izrada uključivala je obvezno partnerstvo i predstavnika poslovnog sektora, akademske zajednice, lokalne i regionalne samouprave, agencija, drugih središnjih tijela državne uprave te svih ostalih relevantnih dionika koji su dali svoj doprinos. Zajedničkim naporima određeni su ciljevi i prioritetne aktivnosti vezani uz ulaganja u istraživanje i razvoj i komercijalizaciju inovacija te su identificirana sljedeća tematska prioritetna područja za ulaganja i daljnji razvoj hrvatskog gospodarstva:
  • Zdravlje i kvaliteta života
  • Energija i održivi okoliš
  • Promet i mobilnost
  • Sigurnost
  • Hrana i bioekonomija
Krajnji ciljevi Strategije pametne specijalizacije su poticanje gospodarskog rasta, povećana ulaganja poslovnog sektora u istraživanje i razvoj, odgovori na trenutne društvene izazove te naravno otvaranje novih radnih mjesta, pogotovo onih visoko kvalificiranih. Poseban fokus se stavlja na učinkovitu suradnju gospodarskog i znanstveno-istraživačkog sektora unutar područja gdje Republika Hrvatska ima najveći potencijal za pametan, uključiv i održiv rast temeljen na njenim prednostima i potencijalima za napredak i izvrsnost.

Usvajanju ovog strateškog dokumenta od strane Vlade Republike Hrvatske u narednom periodu uslijedit će objava već najavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva gospodarstva i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u okviru Prioritetne osi 1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020. Realizacija projektnih prijedloga odabranih prijavitelja pozitivno će se odraziti na različite segmente hrvatskog gospodarstva i društva te će povećati iskoristivost sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova koja Republici Hrvatskoj stoje na raspolaganju za financijsko razdoblje 2014.-2020., kao i pridonijeti jačanju ulaganja u istraživanje i razvoj u RH.

Prethodni post:

Slijedeći post: